I edycja

Pierwsza edycja projektu odbyła się 12 maja 2014. W trakcie jednodniowego wydarzenia odbyły się następujące warsztaty:

Przyszłość biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju z PwC Polska

W trakcie tego warsztatu jego uczestnicy mogli się zapoznać, jak wygląda strategia CSR oczami PwC oraz zastanowić się, pracując w grupach, jak struktura społeczna, ochrona środowiska czy malejąca ilość zasobów może wpłynąć na strategię biznesową poszczególnych firm.

Strategiczne i komunikacyjne podejście do CSR z Orange Polska

Podczas tego warsztatu uczestnicy poznali realne działania w zakresie CSR podejmowane przez firmy, podejście do zrównoważonego rozwoju w Orange Polska na przykładach projektów pomagających w dbaniu o środowisko naturalne oraz zdefiniowaniu interesariuszy i ich relacji z firmą.

Na rzecz lokalnej społeczności z Indesit Company

Prowadzący warsztat pokazali uczestnikom, że CSR to nie tylko globalne działania, ale także lokalne, przynoszące zyskowne korzyści i mające swój nadrzędny cel. Wytłumaczono uczestnikom, iż CSR nie może być równoznaczny działaniom charytatywnym, gdyż jest to długofalowa strategia firmy. Podczas warsztatu poruszono także tematykę wolontariatu pracowniczego.

Potencjały i zagrożenia dla CSR w kontekście nowych technologii – panel dyskusyjny

W panelu wzięli udział:

Piotr Glen – dyrektor ds. zaangażowań społecznych w Grupie PZU
Jacqueline Kacprzak – radca Ministra w Departamencie Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki
Dagmara Krzesińska – kierownik ds. projektów CSR w UPC Polska
Mirella Panek-Owsiańska – prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu
prof. Piotr Płoszajski – wykładowca SGH, kierownik Katedry Teorii Zarządzania

Paneliści ocenili wpływ nowych technologii na życie i funkcjonowanie człowieka oraz pokazano zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty rozwoju nowych technologii.

W trakcie trwania projektu na uczestników czekały atrakcje w Auli Spadochronowej: prezentacja firm partnerskich, możliwość włączenia się w akcję PZU, w której każdy przebiegnięty na bieżni kilometr to 10 zł na Szlachetną Paczkę oraz ekologiczny poczęstunek – lody ICE&POPS.