II edycja

II edycja projektu odbyła się 16 marca 2015. W trakcie jednodniowego wydarzenia odbyły się następujące warsztaty:

O wolontariacie pracowniczym z sensem! z Ambasadorką XI edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Uczestnicy dowiedzieli się, jakie działania mogą podejmować firmy zarówno aby wprowadzić politykę zrównoważonego rozwoju, jak i systematycznie ją kontynuować. Pokazano także przykłady przedsiębiorstw, które w przyszłości mogą zapewnić godne warunki pracy oraz możliwość działania dla społeczeństwa. Po części teoretycznej nastąpiła część praktyczna – możliwość samodzielnego przygotowania polityki CSR dla wybranych firm. Studenci przekonali się, ze CSR to nie tylko chwilowa moda, ale filozofia mogąca zapewnić nam liczne korzyści w bliskiej przyszłości.

„EVERYONE A CHANGEMAKER” z PwC, RedBullem i ASHOKĄ

Ideą przewodnią warsztatu była koncepcja tworzenia społeczeństwa, w którym każdy człowiek czuje się upoważniony i przygotowany do tego, by być twórcą pozytywnych zmian w otaczającym go świecie, co nieodzownie łączy się z pojęciem CSR. Pokazano, w jaki sposób idea CSR-u jest wdrażana w codzienne funkcjonowanie PwC oraz czym się przejawia. Pomogło to zrozumieć, dlaczego CSR jest tak ważny w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz jakie korzyści płyną z jego stosowania. Ponadto przestawiono funkcjonowanie Red Bull TV oraz inne tworzone programy i aplikacje, jak również obraz Ashoki jako międzynarodowej organizacji pozarządowej, która znajduje i wspiera innowatorów społecznych. Poprzez podanie konkretnych przykładów ich działań udowodniono, że osoby wybierane przez Ashokę systemowo, twórczo i mierzalnie zmieniają rzeczywistość.

PANEL DYSKUSYJNY „PRACOWNIK VS PRACODAWCA W KONTEKŚCIE CSR”

Naszymi gośćmi byli:

Katarzyna Lorecka – kierownik ds. odpowiedzialności społecznej Microsoft

Cezary Kaźmierczak – prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Bartosz Marczuk – zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Wprost”

Prof. Piotr Płoszajski – kierownik Katedry Teorii Zarządzania SGH

Podczas panelu rozmówcy poruszyli wiele intrygujących i spornych kwestii, m.in. sytuację podatkową w Polsce, tzw. umowy śmieciowe czy rosnącą rolę CSR-u w firmach. Panel w sposób jednoznaczny pokazał, że niezależnie od tego, czy mowa o państwie, pojedynczej, małej firmie czy pracowniku w wielkiej korporacji, etyka i uczciwość grają kluczową rolę. Jedną z najlepszych dróg do wprowadzenia tych dwóch elementarnych zasad na rynku pracowników i pracodawców jest implementacja rozwiązań CSR-owych.