III edycja

III edycja projektu odbyła się w dniach 27.02.-1.03.2017. W trakcie trzydniowego wydarzenia odbyły się następujące warsztaty:

CSR – od idei do praktyki z Carlsberg Polska.

Podczas tego warsztatu uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak wartości J. C. Jacobsena – założyciela firmy Carlsberg – wpłynęły na strategię zrównoważonego rozwoju Carlsberg w Polsce i na świecie. Zostały omówione dobre praktyki w ramach kluczowych dla firmy obszarów CSR – ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, etyki biznesu i relacji ze społecznościami lokalnymi. Ponadto uczestnicy zostali zaproszeni do pracy kreatywnej i wspólnego tworzenia rozwiązań CSR w myśl

idei J. C. Jacobsena.

Projekcja filmu „The True Cost” – Fashion Revolution Poland

Podczas projekcji uczestnicy mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, kto tak naprawdę płaci za możliwość posiadania przez nas taniej odzieży? W filmie ukazano sceny kręcone w wielu państwach, w tym europejskie miejsca pełne wspaniałej mody, pokazy nowych kolekcji, ale też te i ciemne strony tego biznesu, jak np. ciężka praca podwykonawców w fabrykach w krajach azjatyckich.

Design thinking z PwC Polska

Design thinking to metoda tworzenia innowacyjnych produktów I usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkownika. Podczas warsztatu uczestnicy poznali metodologię tworzenia innowacji oraz mieli okazję dowiedzieć się, jak pozyskać środki na realizację innowacyjnych działań społecznych w obszarze transferu osób młodych z systemu edukacji na rynek pracy.

 

CSR w obszarze pracowniczym – gamifikacja jako narzędzie komunikacji i budowania zaangażowani z Orange Polska

Podczas tego warsztatu uczestnicy mogli zapoznać się z pojęciem gamifikacji oraz jej praktycznym zastosowaniem na przykładzie gry Miasto Orange. Skupiono się na aspekcie wyboru gry jako sposobu na rozwiązanie problemu deficytu uwagi, konstruowaniu takiej gry – od celu do realizacji, budowaniu społeczności graczy, rezultatach, opiniach oraz wnioskach z działania.

przedsiębiorczość + społeczna odpowiedzialność = związek idealny? z better.

Podczas warsztatu uczestnicy mieli okazję odpowiedzieć sobie na pytania: jak przejść od pomysłu do działania, aby szczere chęci zamienić w odpowiedzialną społecznie strategię? Czy biznes ma w sobie odpowiedzi na wyzwania, z jakimi zmaga się dzisiejszy świat? oraz poznać m.in. przykłady przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie oraz metodologię Business Model Canvas wykorzystywaną przez startupy do tworzenia oraz rozwijania nowych produktów i usług.

Gra „Trampki z Chin” z Fashion Revolution Poland

Celem gry było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jak to możliwe by być bardzo biednym, nawet jeśli ciężko pracuje się na swoje utrzymanie? Uczestnicy mieli okazję wcielić się w role pracowników azjatyckich fabryk obuwnicznych – na zlecenie dużych firm zachodnich mieli produkować trampki i inne sportowe obuwie, by sprzedawać je następnie podwykonawcom. Głównym celem ich pracy było zarobić tyle pieniędzy, aby móc wiązać koniec z końcem, pamiętając o tym, że kraj przechodzi przez kryzys ekonomiczny, warunki pracy są niebezpieczne, zaś pensja nie starcza na utrzymanie i łatwo stracić zatrudnienie.

Jak wprowadzać CSR do firmy, tak aby stał się on integralną częścią działalności? z Sanofi Polska

Podczas tego warsztatu uczestnicy mogli dowiedzieć się, co powinna zawierać strategia CSR, jakie działania CSR-owe są podejmowane przez firmę Sanofi, jak wygląda wolontariat pracowniczy w teorii i w praktyce. Ponadto przeprowadzona została praca w grupach, podczas której próbowano odpowiedzieć na pytanie, jak zaangażować pracowników w wolontariat kompetencyjny, nie charytatywny, jakie kanały komunikacji i działania można wykorzystać oraz co jest gwarancją sukcesu?

Kto lubi CSR i dlaczego? O perspektywie organizacji, pracownika, konsumenta i obywatela z BGŻ BNP Paribas

Warsztat pokazał uczestnikom, w jaki sposób firma rozumie społeczną odpowiedzialność biznesu, a także z czego wynika strategia CSR i jak bank może ją zaprojektować, a także wdrożyć. Ponadto opowiedziano o tym, jak sprawdzać firmy z sektorów wrażliwych, na czym polega praca CSR Managera oraz jak wygląda raportowanie pozafinansowe.

Relacje administracji i biznesu z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju

Jak sama nazwa wskazuje – w trakcie tego warsztatu uczestnicy mogli dowiedzieć się o tym, jak wyglądają relacje administracji z biznesem w kontekście CSR-u. Oprócz tego przedstawiciele Ministerstwa pokazali, iż CSR to nie tylko domena korporacji, ale także może być to przedmiot działań administracji rządowej.